Pro Vaši společnost zpracujeme veškerá daňová přiznání. Cena za zpracování je smluvní a odvíjí se od časové náročnosti zpracování.