Outsoursing mzdové agendy poskytuje pro firmy několik výhod. Mzdy jsou vedeny externě, nemůže docházet k úniku důvěrných informací. Firma nepotřebuje mzdovou účetní, která musí být pravidelně vzdělávána, nevynakládá náklady na mzdu účetní, či náklady na její profesní školení.

Mzdová agenda je naší společností vedena profesionálně, v souladu s platnou legislativou. Zajišťujeme formuláře pracovních smluv či jiných dokumentů potřebných v pracovně-právních vztazích.

Nabízíme:

  • pravidelné zpracování měsíčních mezd
  • sestavení přehledů pro státní orgány a pojišťovny
  • sestavení formulářů a přehledů pro daňové účely
  • zpracování výstupů z mezd jako podklad pro zaúčtování – dle středisek či jiných požadavků
  • zajištění formulářů pracovních smluv dle konkrétních potřeb
  • zastupování společnosti při případných kontrolách státních institucí a zdravotních pojišťoven