Konkurenční prostředí vyžaduje myslet jako ekonom a to je naše práce. Ve spolupráci s odborníky z oblasti financí, ekonomie a daňového poradenství nabízíme služby, které mohou klientovi pomoci v jeho podnikatelské činnosti.

Nabízíme:

  • nákladové analýzy
  • cenové kalkulace
  • analýzy ziskovosti, návratnosti investic
  • daňové a účetní poradenství
  • vypracování vnitropodnikových směrnic
  • zpracování výkazu Intrastat
  • poradenství při výběru pracovní pozice v oblasti účetnictví (příprava znalostního testu aj.)