NOVÝ POHLED NA DAŇOVOU EVIDENCI

Daňová evidence nemusí sloužit jen k výpočtu daňového základu nebo ke stanovení povinnosti odvodu DPH. I  daňová evidence může sloužit jako zdroj dat pro ekonomickou analýzu, následné rozhodování nebo sledování výnosnosti zakázek. Konkurenční prostředí vyžaduje myslet jako ekonom a to je naše práce.

Nabízíme:

 • vedení daňové evidence
 • sestavování přiznání k DPH, kontrolní hlášení
 • sestavování přiznání k dani z příjmů, silniční dani, dani z nemovitosti
 • evidenci majetku
 • správu pohledávek
 • sledování zakázek, rozbor nákladů, ekonomickou analýzu společnosti
 • komunikaci v NJ, AJ

 

ÚČETNICTVÍ JAKO ZDROJ INFORMACÍ

Hlavní výhodou vedení účetnictví externí firmou je profesionální správa této agendy. Klient nemusí zaměstnávat účetní a zajišťovat její pravidelné vzdělávání v oblastí daní a účetnictví. Podle požadavků klienta účtujeme dle zakázek, středisek, provádíme ekonomické analýzy. Lze připravovat pravidelné výstupy o hospodaření společnosti a zajistit odborné ekonomické poradenství.

Nabízíme:

 • vedení účetnictví
 • sestavování přiznání k DPH
 • sestavování přiznání k silniční dani, dani z nemovitosti
 • sestavování přiznání k dani z příjmů včetně povinných výkazů a příloh
 • evidenci majetku
 • správu pohledávek
 • sledování zakázek, rozbor nákladů, ekonomickou analýzu společnosti
 • komunikaci v NJ, AJ